Bạt che nắng


  • Bạt che nắng tự cuốn Phú Thành

    14/05/20152770

    Hoạt động: ở vị trí thả hết dây, miếng bạt được thả ra hết cỡ, khi kéo dây, hai dây treo sẽ khiến lô cuốn hoạt động, cuốn dần miếng bạt vào trong lô cuốn.
Bạt che nắng Cộng đồng Google Việt Nam
5/5 16 Đánh giá bnh chọn
Copyright © 2015 Công ty TNHH CMA Hoà Phát. All Rights Reserved.
Thanh toán thẻ