Tin tức


Tin tức

Bạt che nắng

Bạt che nắng tự cuốn Phú Thành

Bạt che nắng tự cuốn Phú Thành

Hoạt động: ở vị trí thả hết dây, miếng bạt được thả ra hết cỡ, khi kéo dây, hai dây treo sẽ khiến lô cuốn hoạt động, cuốn dần miếng bạt vào trong lô cuốn.

    TIN TỨC LIÊN QUAN

Tin tức Cộng đồng Google Việt Nam
NAN/5 0 Đánh giá bnh chọn
Copyright © 2015 Công ty TNHH CMA Hoà Phát. All Rights Reserved.
Thanh toán thẻ